Personlig & Medial Utveckling

 

Under åren som gått har jag jobbat mycket med personlig utveckling, meditation och intuitionsträning.

Jag har bland annat gått en meditation och livsutvecklingkurs som pågick under en termin, vidare har jag gått steg 1 & 2 i Medialitet, intuition, drömmar & hypnos. Men även en ren Intuitionskurs.   

Sen var min terapeututbildning i massage väldigt utvecklande både då det gäller intuition och för mig som person .

Svenska HälsoTeamet har ett väldigt bra upplägg på sina utbildningar där personlig utveckling varvas med praktisk massage, teori osv.  

 

 Terry Evans - Fanthyttan sommaren 2008

Sommaren 2008 gick jag sommarveckan på Fanthyttan hos Terry Evans . Denna vecka var otrolig på många sätt och vis och jag lärde mig mycket, många insikter och självkännedom. Bergsmeditationen var och är en fantastisk meditation för mig och ett ovärderligt verktyg för utveckling på många plan och det var efter denna sommarvecka jag för första gången insåg att detta vill jag jobba  mer med och utvecklas vidare inom.  

Fortsätt senare vidareutbildade mig hos Terry evans 

Jag ser den största andligheten, också i det minsta lilla.